Dificultades da aprendizaxe

 • Atraso de aprendizaxe da lectura

 • Dislexia

 • Fracaso escolar

 • Atrasos de aprendizaxe do cálculo

 • Discalculia

 • Atraso de aprendizaxe da escritura

 • Disgrafía

 • Disortografía

Linguaxe e fala

 • Atrasos da linguaxe ( RL)

 • Trastornos da linguaxe (TEL)

 • Trastorno da comunicación non especificado

 • Trastorno da la fluidez- tartamudez

 • Trastorno dos sons da fala ( fonolóxico)

Neurodesenvolvemento Infantil

 • TDA / TDAH

 • Trastornos do Espectro do Autismo (TEA)

 • Autismo de alto funcionamento (Síndrome de Asperxer)

 • Trastorno da comunicación social (TCS)

 • Cadros de diferentes síndromes

 • Atraso global do desenvolvemento

 • Discapacidade intelectual

Voz

 • Uso profesional da voz

 • Disfonías infantís

 • Lesións adquiridas: nódulos vocais, pólipos, Edema de Reinke, quiste de retención mucosa, pseudoquiste seroso, edemas.

 • Lesións conxénitas: quiste epidérmico, sulcus glottidis, vergeture, ponte mucosa.

 • Outros: papilomatosis larínxea, parálise de cordas, puberfonías, granulomas.

 • Disfonías hiperfuncionais e hipofuncionais

Motricidade Orofacial

 • Parálise facial

 • Frenillo lingual

 • Deglutición atípica

 • Mastigación e deglutición

 • Interposición lingual

 • Tratamento pre e post ortodoncia

 • Tratamentos postcirúrxicos orofaciais

 • Incompetencia oral anterior

Dano Cerebral

 • Parálise cerebral

 • Afasias

 • Disartrias

 • Disfaxias

 • Enfermidades neurodexenerativas: Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Enfermidade de Parkinson.

Cognición

 • Intelixencia

 • Funcións executivas

 • Atención

 • Memoria

Emocións

 • Depresión e bipolaridade

 • Ansiedade

 • Alteracións do estado de ánimo

 • Autoconcepto e autoestima

 • Obsesións e compulsións

 • Medos e fobias

Conduta

 • Hiperactividade

 • Control de impulsos

 • Problemas de comportamento

 • Alteracións do sono

 • Enurese e encoprese

Relacións

 • Familiares

 • Parella

 • Conflitos laborais

 • Dificultades en habilidades sociais

Tes algunha consulta?